25 najstarszych grobůw 25 najstarszych Pietrowiczan

W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 19 lat temu Glowczak Barbara Zmar≥/a
Dzisiaj 23 lat temu Przybilla Richard Zmar≥/a
Dzisiaj 26 lat temu Jamicki Maria Zmar≥/a
Dzisiaj 27 lat temu Nowak Elzbieta Zmar≥/a
Dzisiaj 60 lat temu Wesoly Franciszek Zmar≥/a
Dzisiaj 76 lat temu Alker Rozalia Zmar≥/a
Narodzi≥ / a siÍ
Dzisiaj 85 lat temu urodzi≥/a siÍ
Jozef Pohl
Dzisiaj 42 lat temu urodzi≥/a siÍ
Michna Beate
Dzisiaj 90 lat temu urodzi≥/a siÍ
Zachwey Rudolf
Dzisiaj 121 lat temu urodzi≥/a siÍ
Bulok Anna
Polegli na wojnie
Dnia 29.09.1942 zgino≥ Kubiczek Josefmobile_pl polski deutsch mobile_de 

L. Kubiczek Schöffengrund