W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 12 lat temu Tobiasz Anna Zmar≥/a
Dzisiaj 15 lat temu Starzynscy Elzbieta Zmar≥/a
Dzisiaj 39 lat temu Sobola Piotr Zmar≥/a
Narodzi≥ / a siÍ
Dzisiaj 90 lat temu urodzi≥/a siÍ Elisabeth Wieder geb. Krutki
Dzisiaj 113 lat temu urodzi≥/a siÍ Koza Jozef
Dzisiaj 120 lat temu urodzi≥/a siÍ Kuffka Anna
Dzisiaj 108 lat temu urodzi≥/a siÍ Kurek Jerzy
Dzisiaj 108 lat temu urodzi≥/a siÍ Kurek Georg
Polegli na wojnie


mobile_de polski mobile_pl deutsch 

L. Kubiczek Schöffengrund