W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 10 lat temu Anna Walenta Zmar≥/a
Dzisiaj 28 lat temu Herud Anton Zmar≥/a
Dzisiaj 29 lat temu Pientka Hubert Zmar≥/a
Dzisiaj 51 lat temu Mendra Gerhard Zmar≥/a
Dzisiaj 62 lat temu Wieder Jadwiga Zmar≥/a
Data urodzenia
Dzisiaj 89 lat temu urodzi≥/a siÍ Willibald Przewosnik
Dzisiaj 96 lat temu urodzi≥/a siÍ Franitzek Adeleid
Dzisiaj 133 lat temu urodzi≥/a siÍ Szczuka Maria
Dzisiaj 68 lat temu urodzi≥/a siÍ Skrzypczok Joachim
Dzisiaj 131 lat temu urodzi≥/a siÍ Pientka Anna
Dzisiaj 131 lat temu urodzi≥/a siÍ Kletzka Pawel
Dzisiaj 163 lat temu urodzi≥/a siÍ Newerla Johanna
Polegli na wojnie
Dnia 26.05.1944 zgino≥ Krettek Paul


mobile_de polski mobile_pl deutsch 

L. Kubiczek Schöffengrund