W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 1 lat temu Honorata Walczak Zmar≥/a
Dzisiaj 6 lat temu Anna Wollnik Zmar≥/a
Dzisiaj 18 lat temu Jawor Wladyslaw Zmar≥/a
Dzisiaj 25 lat temu Ring Kinga Zmar≥/a
Dzisiaj 26 lat temu Mais Elzbieta Zmar≥/a
Dzisiaj 35 lat temu Mludek Hildegarda Zmar≥/a
Data urodzenia
Dzisiaj 94 lat temu urodzi≥/a siÍ Oswald Herud
Dzisiaj 45 lat temu urodzi≥/a siÍ Paletta Waldemar
Dzisiaj 90 lat temu urodzi≥/a siÍ Sobolewski Jan
Dzisiaj 76 lat temu urodzi≥/a siÍ Josef Lesniewicz
Dzisiaj 118 lat temu urodzi≥/a siÍ Burda Wilhelm
Dzisiaj 136 lat temu urodzi≥/a siÍ Pfarrer Johannes DŁrschlag
Polegli na wojnie
Dnia 28.02.1947 zgino≥ Abrahamczik Paul
Dnia 29.02.1944 zgino≥ Wilczek Theodor


mobile_de polski mobile_pl deutsch 

L. Kubiczek Schöffengrund