W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 14 lat temu Elisabeth Wieder geb. Krutki Zmar≥/a
Dzisiaj 16 lat temu Skrzypczok Brigida Zmar≥/a
Dzisiaj 20 lat temu Garlinski Eugeniusz Zmar≥/a
Dzisiaj 37 lat temu Steuer Anastazja Zmar≥/a
Data urodzenia
Dzisiaj 89 lat temu urodzi≥/a siÍ Manfred Wieczorek (Anok)
Dzisiaj 79 lat temu urodzi≥/a siÍ Lisak Czeslaw
Dzisiaj 78 lat temu urodzi≥/a siÍ Boguslaw Miazga
Dzisiaj 75 lat temu urodzi≥/a siÍ Labuda Pawel
Dzisiaj 91 lat temu urodzi≥/a siÍ Jan Walczak
Dzisiaj 101 lat temu urodzi≥/a siÍ Sliwka Jerzy
Dzisiaj 114 lat temu urodzi≥/a siÍ Kaczyna Eufemie
Dzisiaj 121 lat temu urodzi≥/a siÍ Herzog Antoni
Dzisiaj 129 lat temu urodzi≥/a siÍ Kollar Maria
Dzisiaj 140 lat temu urodzi≥/a siÍ Bernacki Theodor
Dzisiaj 136 lat temu urodzi≥/a siÍ Mludek Pawel
Dzisiaj 116 lat temu urodzi≥/a siÍ Martzinek Emil
Dzisiaj 103 lat temu urodzi≥/a siÍ Gaideczka Anton
Polegli na wojnie


mobile_de polski mobile_pl deutsch 

L. Kubiczek Schöffengrund