25 najstarszych grobůw 25 najstarszych Pietrowiczan

W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 5 lat temu Herud Joachim Zmar≥/a
Dzisiaj 24 lat temu Benek Paulina Zmar≥/a
Dzisiaj 28 lat temu Czogalla Hedwig Zmar≥/a
Dzisiaj 45 lat temu Binczyk Jan Zmar≥/a
Dzisiaj 48 lat temu Tebel Berta Zmar≥/a
Dzisiaj 57 lat temu Kriebel Jan Zmar≥/a
Narodzi≥ / a siÍ
Dzisiaj 98 lat temu urodzi≥/a siÍ
Posmyk Anna
Dzisiaj 93 lat temu urodzi≥/a siÍ
Scholz Paula
Dzisiaj 96 lat temu urodzi≥/a siÍ
Kaschta Anna
Dzisiaj 84 lat temu urodzi≥/a siÍ
Daszkiewicz Tadeusz
Dzisiaj 96 lat temu urodzi≥/a siÍ
Fabian Hildegarda
Dzisiaj 116 lat temu urodzi≥/a siÍ
Marcinek Jadwiga
Polegli na wojnie
Dnia 30.10.1917 zgino≥ Franz Josef MACIEJOWITZ (Mertens)mobile_pl polski deutsch mobile_de 

L. Kubiczek Schöffengrund