25 najstarszych grobów 25 najstarszych Pietrowiczan

W tym miesiącu


Zmarli
Dzisiaj 51 lat temu Ulrich Emilie geb. Newerla Zmarł/a
Dzisiaj 61 lat temu Wolnik Jan Zmarł/a
Dzisiaj 78 lat temu Pieczarek Karol Zmarł/a
Narodził / a się
Dzisiaj 91 lat temu urodził/a się
Weiner Jan
Dzisiaj 118 lat temu urodził/a się
Steier Edmund
Polegli na wojnie
Dnia 23.10.1943 zginoł Kollar Josef
Dnia 25.10.1944 zginoł Schubert Franz
Dnia 17.10.1944 zginoł Mothil Viktor
Dnia 19.10.1944 zginoł Panczik Heinrich
Dnia 30.10.1917 zginoł Franz Josef MACIEJOWITZ (Mertens)
Dnia 20.10.1914 zginoł Wloka Paulmobile_pl polski deutsch mobile_de 

L. Kubiczek Schöffengrund