W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 30 lat temu Marcol Jan Zmar≥/a
Dzisiaj 31 lat temu Baja Marta Zmar≥/a
Dzisiaj 40 lat temu Koterba Klara Zmar≥/a
Dzisiaj 109 lat temu Wachtarz Franziska Zmar≥/a
Narodzi≥ / a siÍ
Dzisiaj 21 lat temu urodzi≥/a siÍ Dorota Rubin
Dzisiaj 89 lat temu urodzi≥/a siÍ Kubanek Karol
Dzisiaj 95 lat temu urodzi≥/a siÍ Golabek Maria
Dzisiaj 135 lat temu urodzi≥/a siÍ Alker Pawel
Polegli na wojnie


mobile_de polski mobile_pl deutsch 

L. Kubiczek Schöffengrund