W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 21 lat temu Glowczak Barbara Zmar≥/a
Dzisiaj 25 lat temu Przybilla Richard Zmar≥/a
Dzisiaj 28 lat temu Jamicki Maria Zmar≥/a
Dzisiaj 29 lat temu Nowak Elzbieta Zmar≥/a
Dzisiaj 62 lat temu Wesoly Franciszek Zmar≥/a
Dzisiaj 78 lat temu Alker Rozalia Zmar≥/a
Narodzi≥ / a siÍ
Dzisiaj 87 lat temu urodzi≥/a siÍ Jozef Pohl
Dzisiaj 44 lat temu urodzi≥/a siÍ Michna Beate
Dzisiaj 92 lat temu urodzi≥/a siÍ Zachwey Rudolf
Dzisiaj 123 lat temu urodzi≥/a siÍ Bulok Anna
Polegli na wojnie
Dnia 29.09.1942 zgino≥ Kubiczek Josef
Dnia 29.09.1944 zgino≥ Plura Josef


mobile_de polski mobile_pl deutsch 

L. Kubiczek Schöffengrund