W tym miesiĪcu


Zmarli
Dzisiaj 3 lat temu Ludmilla Mludek Zmar≥/a
Dzisiaj 9 lat temu Dyrszlag Brygida Zmar≥/a
Dzisiaj 16 lat temu Johann Wieder Zmar≥/a
Dzisiaj 30 lat temu Wolnik Georg Zmar≥/a
Dzisiaj 43 lat temu Solich Otylia Zmar≥/a
Dzisiaj 43 lat temu Niedomlat Walter Zmar≥/a
Narodzi≥ / a siÍ
Dzisiaj 95 lat temu urodzi≥/a siÍ Martzinek Hubert
Dzisiaj 103 lat temu urodzi≥/a siÍ Scholz Gerhard
Dzisiaj 121 lat temu urodzi≥/a siÍ Benek Maria
Dzisiaj 128 lat temu urodzi≥/a siÍ Hermet Jozef
Dzisiaj 94 lat temu urodzi≥/a siÍ Weiner Hildegard
Dzisiaj 112 lat temu urodzi≥/a siÍ Pieczarek Bertha
Polegli na wojnie
Dnia 29.09.1942 zgino≥ Kubiczek Josef
Dnia 29.09.1944 zgino≥ Plura Josef


mobile_de polski mobile_pl deutsch 

L. Kubiczek Schöffengrund