Bericht von Bruno Stojer im Peterwitzer Pfarrbrief im Mai 2018 zum 1-jährigen Jubiläum
der GOLDENEN KOMMUNION am 14.05.2017

Złota Komunia

Dnia 14 maja 2017 roku niedzielna suma w kościele parafialnym odprawiona została
w niecodziennej intencji – do Boskiej Opatrzności w intencji osób przeżywających
50-lecie Pierwszej Komunii Świętej. Do Pietrowic zjechali Ci, którzy 50 lat temu, a
zatemw 1967 roku, przyjęli sakrament I Komunii Świętej. Dużo wcześniej Józef Herud,
obecniemieszkaniec Bawarii, wpadł na taki pomysł i zaczął organizować spotkanie
osób z rocznika 1958, związanych z parafią lub szkołą w Pietrowicach Wielkich później
dołączyli inni.Punktem kulminacyjnym spotkania była uroczysta suma w intencji
komunijnych złotych jubilatów. Już o godzinie 8:30, jak przed 50 laty, spotkali się przed
salką parafialną, gdzie rozdano wcześniej zakupione komunijne świece i od Józefa
przygotowane, dwujęzyczne książeczki z tekstami mszalnymi i pieśniami. O godz. 9:25
w procesji udali się do kościoła parafialnego, przed którym czekali na nich: ks.
proboszcz Damian Rangosz, ks. Edward Wąsowicz, diakon Rudolf Wilczek i diakon
praktykant Damian Sładek. Na wejście zaśpiewano „Przybądź Duchu Stworzycielu”.
Trzydziestu szanownych jubilatów zasiadło w pierwszych ławkach, ozdobionych w białe
obrusy i przywiezione z Niemiec stojaki na świece.  Kazanie wygłosił ks.
Edward Wąsowicz, obecnie pracujący w Polskiej Misły Katolickiej w Lipsku w Saksonii.
Po kazaniu przy zapalonych świecach jubilaci odnowili przyrzeczenia chrzcielne.
W modlitwie wiernych składali intencje w języku niemieckim i polskim.  Modlono się za
zmarłych kapłanów, którzy udzielili im sakramentu przed pięćdziesięciu laty: ks. Ludwika
Dziecha z Pietrowic, ks. Stefana Dyrschlag z Janowic i ks. Stefana Pieczkę z
Kietrza oraz za już zmarłych kolegów: Andrzeja Liberę, Andreasa Schinzel, Ingrid Kreis,
Irmgardę Mika, Jana Wąsowicza, Joachima Marcinek, Wilibalda Ringa i Zygmunta
Wróbel. Przed ofiarowaniem diakon Damian zaprezentował nowy ornat ofiarowany przez
nich dla parafii. Jubilaci przyjęli komunię świętą pod dwoma postaciami. Po komunii
odśpiewano tryumfalne Te Deum Laudatum, które wielu wzruszyło, gdyż zabrzmiało
mocno i donośnie, bo do mszy św. grała orkiestra dęta, tak jak to drzewiej bywało.
Przed rozesłaniem Józef Herud wszystkim podziękował a delegacja z Niemiec
przyciągnęła do prezbiterium wózek z darami do faroszów. Po mszy św. jubilaci złożyli
wieniec na grobie ks. proboszcza Ludwika Dziecha i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie w
kościele. Po dwugodzinnej mszy św. uradowani udali się na obiad do restauracji Roma.
Po południu o godz. 16:30 przybyli do  kościółka św. Krzyża na nabożeństwo majowe.
Śpiewano donośnie pieśni maryjne oraz odmówiono Litanię Loretańską. Nabożeństwo
zakończono błogosławieństwem sakramentalnym. Potem jeszcze w pięknym otoczeniu
kościółka powspominano stare dobre czasy. Następnie udano się do Romy na kolację,
gdzie bawiono się do północy. W poniedziałek  wielu skorzystało z zaproszenia na
nabożeństwo majowe do kaplicy w Kornicy o godz. 17:00,  bo też wielu jubilatów
pochodziło z Kornicy. Po nabożeństwie prowadzonym przez ks. wikarego Dominika
jubilaci spontanicznie przeszli główną ulicą Kornicy, zatrzymując się przy każdym domie,
rozmawiając z mieszkańcami i wspominając Kornicę sprzed pół wieku. Pani Hajdla z
Kurnicy przywitała gości z Niemiec pozdrowieniem: Schön willkommen aus dem Reich
(Pięknie witam gości z Cesarstwa). Część wyjechała już we wtorek, niektórzy zostali
trochę dłużej.

Bruno Stojer