Kuźnia u Kaffki na Małej Stranie

W Adressbuch z 1912 roku w Pietrowicach pod hasłem kowale znajdujemy cztery nazwiska: Johann Kaffka, Anton Krzesiwo, Eduard Osadnik i Johann Wachtarz. Johann Kaffka urodził się w 1872 roku w Pietrowicach na ul. Młyńskiej (kiedyś w tym domku mieszkała rodzina Górski). W 1895 roku ożenił się z Anną Heilig z Grobnik koło Głubczyc. Anna pracowała w służbie w grobnickim dworze. W latach 1895-1900 jest zanotowany jako mistrz kowalski w Grobnikach. Później powrócił do Pietrowic, najpierw kupił mały domek z kuźnią od Friebenta (dziś posesja rodziny Czapla), a potem kupił dużo większą posesję na Małej Stranie (dziś mieszka tam rodzina Pilas) i postawił kuźnię, która przystawała do obecnej zachodniej ściany domu rodziny Białuskich. Z zabudowań kuźni do obecnych czasów nic się nie ostało. Żyjąca wnuczka kowala Johanna wspomina, że przed kuźnią ciągle stało pełno wozów, podkuwano tam konie, krowy i rafy tahli na koła (obręcze naciągali na drewniane koła wykonane przez kołodzieja). Senior rodu Johann miał trzynaścioro dzieci, ale troje zmarło we wczesnym dzieciństwie. Babcia, (czyli żona kowala) opowiadała też wnuczce o wielkiej biedzie jaką kiedyś przeżyli (zapewne podczas I wojny światowej). Zdarzyło się, że w kowalskiej rodzinie na obiad były do kartofli tylko dwa śledzie. Ojciec dostał całego śledzia by mieć siłę udźwignąć młot kowalski, a drugi śledź został podzielony między matkę i ich dziesięcioro dzieci. Jego syn Alfons, urodzony już w Pietrowicach w 1903 roku też został kowalem w kuźni ojca. Senior rodu zmarł w 1946 roku na zapalenie płuc. Jego żona Anna zmarła w 1960 roku. Po 1945 roku kuźnia nie została reaktywowana. Syn Alfonsa, Paweł, urodzony w 1929 roku, choć opanował tajniki kowalstwa nie pracował już w kuźni przodków. Po przeprowadzce do Strzybnika przez jakiś czas pracował w tamtejszej kuźni. Warto też wspomnieć, że być może z tej rodziny pochodził fundator monstrancji do kościółka św. Krzyża – też Johann Kaffka, daleki przodek kowala. Na stopie monstrancji można odczytać następujące słowa: JAN *KAFKA* P. BOGU * P. MARIA*S.WITU OFIARUIE 1680, czyli Jan Kafka ofiarował monstrancję w 1680 roku Panu Bogu, Pannie Maryi i świętemu Witowi. Jest to uzupełnione krótkim łacińskim wezwaniem o modlitwę: ORETVR PRO EO, czyli „módlcie się za niego”- fundatora. Z przekazów (ustnych) wiemy, że jednym z pierwszych gospodarzy pietrowickich, który zwoził drewno na budowę kościółka był Jan Kafka. Dziś miano Kafka egzystuje już tylko przy nazwie polnej dróżki. Idąc na Podhurze z lewej strany mijamy Kafkovu cesteczku. c.d.n.                                

Bruno Stojer