Dzień Strażaka w 1905 roku

Z czasopisma „Der Norddeutsche Feuerwehrmann” Nr 14/1905 str.110 dowiadujemy się o wyjeździe pietrowickiej straży do sąsiednich Sudzic. Odbyła się tam uroczystość poświęcenia nowego sztandaru miejscowej jednostki połączona z powiatowym dniem strażaka : „Powiatowy Związek Straży Pożarnych w Raciborzu (Kreisfeuerwehrverband) zorganizował 4 czerwca Powiatowy Dzień Strażaka w Sudzicach, co miało związek z poświęceniem nowego sztandaru. Już o wpół do ósmej rano zarządzono zbiórkę i przeprowadzono marsze ćwiczebne jednostek straży. O godz.9:00 udano się do kościoła na uroczystą mszę świętą. Po uroczystościach kościelnych o godz. 11:30 zarządzono alarm i ćwiczenia bojowe, w których wzięły udział sąsiednie jednostki OSP: Oldrzyszów, Pietrowice Wielkie, Koberzyce i Krzanowice (wszystko miejscowości z ówczesnego powiatu raciborskiego). Ćwiczeniami dowodził Branddirektor Amelang z Raciborza i miejski Brandmeister Werder też z Raciborza. Zadania i cele ćwiczeń we wszystkich częściach i przez wszystkie jednostki zostały osiągnięte, co w podsumowaniu ćwiczeń orzekli Werder z Raciborza i Sukásch z Hulczyna. Zebranie sprawozdawcze strażaków z powiatu raciborskiego rozpoczął o godz.12:45 przewodniczący Amelang- dyrektor zakładu wodno-gazowego w Raciborzu. Do zarządu Powiatowego Straży Pożarnych w Raciborzu należy 25 jednostek straży i jednostka miejska z Raciborza . Odpowiednio jednostki zrzeszają członków: Racibórz-70, Hulczyn- 40, Beneszow Dolny-38, Brzezie-31, Wielkie Hoszczyce-36, Kąty (dziś dzielnica Krawarza)- 24, Koberzyce-20, Nemiecki Krawarz-56, Oldrzyszów-49, Bosacz-Ostróg-Plania-54, Wielkie Pietrowice-48, Petrzkowice-38, Szylerzowice-44, Zabrzeg(dzielnica Opawy)-25, Starowieś-64, Hać-30, Krzanowice-35, Ludgerzowice-40, Sudzice-30, Markowice-46, Lubomia-42, Studzienna-29, Koźmice-18, Babice-27, Kuźnia Raciborska-43. W sumie 25 jednostek straży liczy 975 druhów. Do powiatowego związku jeszcze nie wstąpiły straże z: Polskiego Krawarza, Makowa, Turzy i Bohusławic. W Sudzicach na zebraniu sprawozdawczym było reprezentowanych 18 jednostek i gmina miejska Racibórz. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik Raczek z Raciborza. W 1904 roku na konto związku wpłynęło 28 944 marek, wydano 15 723 marek, zatem na 1905 rok zaksięgowano 13 221. Skarbnik otrzymał pokwitowanie. Na pierwszego zastępcy przewodniczącego zarządu wybrano druha Güter- dyrektora zarządu Buckway z Szylerzowic, a na drugiego zastępcy wybrano druha Teuber- powiatowego mistrza kominiarskiego z Raciborza. Na członków zarządu wybrano dr Malisch z Niemieckiego Krawarza oraz druha Glania - właściciela młyna w Wielkich Pietrowicach. Przewodniczącym zarządu (prezesem) został dyrektor Amelang, sekretarzem Brandmeister Werder a skarbnikiem druh Raczek”.

Ponownie na ćwiczeniach w Sudzicach strażacy z Pietrowic znaleźli się w 2007 roku. Tym razem już na ćwiczeniach polsko - czeskich.                            

                                                                                                                            Bruno Stojer