Biskup ołomuniecki prymasem Czech

Obecny prymas Czech, kardynał Dominik Duka ma 79 lat i kończy posługę prymasa Czech. Już 4 lata temu złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka, ale ten przyjął ją dopiero teraz. Następcą kard. Duki został 74-letni abp Jan Graubner, który od 30 lat kierował archidiecezją ołomuniecką, a od 2020 roku jest przewodniczącym konferencji Episkopatu Czech. Tę samą funkcję pełnił w latach 2000-2010. Biskup Graubner był w Pietrowicach dwukrotnie. Kiedy w 2018 roku obchodziliśmy jubileusz 750-lecia wioski to ks. proboszcz Damian Rangosz, wikary ks. Dominik Paterak i jo pojechaliśmy do Ołomuńca z zaproszeniem dla biskupa Graubnera na nasz jubileusz. Okazał się bardzo przystępnym i serdecznym człowiekiem. W niedzielę 17 września 2018 roku w samo południe w dużej hali „Centrum Kultury” w Pietrowicach Wielkich została odprawiona uroczysta msza święta z okazji pietrowickich jubileuszy. Mszy tej przewodniczył i kazanie po polsku wygłosił arcybiskup sufragan z Ołomuńca Jan Graubner. Wspomniał, że z dokumentu jego poprzednika biskupa Bruna von Schaumburga z 1267 roku pochodzi pierwsza wzmianka o naszej wiosce, zaś za biskupa Karla II von Liechtenstein- Kastelkorn w 1667 roku, nadano wezwanie kościółkowi św. Krzyża. Po mszy świętej. biskup, księża i zaproszeni goście udali się na typowy śląski obiad do lokalu „Romy” . Zaś 12 kwietnia 1993 roku ks. proboszcz Ludwik Dziech zaprosił biskupa z Ołomuńca na procesję konną. Wtedy w procesji uczestniczyło 30 koni wierzchem i 6 koni w zaprzęgu trzech powozów: jeden z arcybiskupem, drugi z orkiestrą a trzeci z ks. proboszczem z Janowic. Biskup Graubner odprawił przy ołtarzu polowym przy Św. Krzyżu nabożeństwo o urodzaje i wygłosił krótkie kazanie po czesku. W wyścigu konnym na Tłustomstce pierwszy był wtedy Gerard Marcinek na koniu Sanacja, drugi jego syn Tomasz, a trzeci Roland Gotzmann. Na zakończenie procesji w kościele parafialnym biskup Graubner udzielił błogosławieństwa sakramentalnego. Potem na plebanii odbyło się spotkanie ołomunieckiego biskupa z księżmi naszego dekanatu.

Śp. ks. Wojciech Tyczyński

Ksiądz Wojciech Tyczyński urodził się w Giedlarowej(woj. podkarpackie). W 1964 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w techniku rolniczym. Po maturze odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową i podjął pracę zawodową. W 1967 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku w katedrze opolskiej z rąk biskupa Franciszka Jopa. Był wikarym kolejno w parafiach: Kopienicy-Łubiu (1973-1974), Otmuchowie (1974-1975), Łączniku (1975-1976) oraz w naszej parafii w latach 1976-1982. Był ulubionym kapelonkiem ks. proboszcza Ludwika Dziecha. W 1982 roku został proboszczem w Kamienniku, a w 1990 roku został mianowany proboszczem w Rogach niedaleko Opola. W 2006 roku ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Skoczowie. Ksiądz Wojciech Tyczyński zmarł 6 maja 2022 roku.                                                                                                                                                                                     

 Bruno Stojer